Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

Oblasti delovanja kompanije

Telekomunikacioni sistemi

Mobilna telefonija

Fiksna telefonija

KOMUNIKACIONI SISTEMI

km
pređenih kilometara
km
kilometara kabla
zasebnih lokacija
sati na terenu

INSTALACIJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA

Montaža telekomunikacionih sistema

Montaža antenskih sistema

Montaža koaksijalnih i optičkih kablova standardno, alpinistički i koršćenjem korpi i platformi

Montaža sistema za zaštitu od udara groma

Montaža, ispitivanje i izdavanje sertifikovanih atesta

UREĐENJE LOKACIJA

Izrada i montaža čeličnih stubova, nosača građevinski i zanatski radovi

tower

Integrisanje i montaža baznih stanica

Montaža, nadogradnja i optimizacija izrada skripti, integracija i testiranje

MONTAŽA I INTEGRACIJA RR LINKOVA

Montaža, nadogradnja i optimizacija izrada skripti, integracija i testiranje

ENERGETIKA

Montaža opreme i energetskih instalacija ispitivanje i izdavanje sertifikovanih atesta