mm2.jpg

Istorijat

Privredno društvo Mobitelmont osnovano je oktobra 2000 godine. Prvobitno osnovano u Istočnom Sarajevu, BiH,zahvaljujući svojim poslovnim dostignućima otvara sestru firmu u Beogradu.  Od svog osnivanja ističe potpunu posvećenost potrebama i očekivanjima svakog korisnika. Kvalitet naših usluga zasnovan je na sposobnostima naših stručnjaka da odgovore vrhunskom uslugom na svaki Vaš zahtev.

Mobitelmont poseduje sve licence za izvođeneje i projektovanje magistralnih kapaciteta telekomunikacionih mreža kako u republici Srbiji tako i u BiH. 

  1. Licencu Republike Srbije za građenje objekata telekomunikacionih mreža i sistema na telekomunikacijonim objektima u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i na telekomunikacionim objektima koji se grade na teritoriji dve ili više opština, zaključno sa glavnim kapacitetima, za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za kapitalne investicije. (И150Е3)

Broj licence: 351-02-00465/2008-07 

  2.     Licencu Republike Srbije za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekonikacione  objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština zaključno sa glavnim kapacitetima. (P151E3)

Broj licence: 351-02-00465/2008-07

3.     Licencu Republike Srpske za montažu  magistralnih telekomunikacionih sistema.

Broj licence: 3068/07

4.    Licencu Republike Srpske za izradu tehničke dokumentacije za magistralne telekomunikacione sisteme.

Broj licence: 3071/07

5.    Sertifikat ISO 9001:2000

Broj ISO sertifikata: 12 100 29387 TMS

 

Misija i vizija

Svoju misiju ostvarujemo kroz stratešku orijentisanost ka klijentima koja podrazumeva obavljanje poslova projektovanja i izgradnje telekomunikacionih objekata, podržanih savremenim sistemima menadžmenta kvaliteta, potpuno prilagođenih potrebama i očekivanjima svakog konkretnog korisnika.

Naša vizija je da postanemo prepoznatljivi kao lider u projektovanju, izgradnji, implementaciji i održavanju svih bežičnih telekomunikacionih tehnologija


Zaposleni

 

Strukturu zaposlenih u našem preduzeću čine diplomirani inženjeri elekrotehnike-smer telekomunikacije I smer energetike  sa odgovoravajućim licencama,  elektrotehničari sa položenim stručnim ispitima sa velikim iskustvom u planiranju, razvoju, projektovanju i izgradnji telekomunikacionih mreža i sistema kao I iskusni monteri elektro kao I oni osposobljeni za siguran I bezbedan rad na visini sa svim potrebnim licencama I položenim obukama.

Tehnička opremljenost

Naša tehnička opremljenost je na visokom nivou i omogućava nam da uspešno ispunimo sve zahteve naših klijenata.

Posedujemo više instrumenata za merenje antenskih sistema,prenosnih puteva, merenje azimuta, električnih parametara (  “Anritsu” Site master 331B i 331D, Acterna” EYS 120, “Sunrise“,  SunLite SLE1 (E1Tester), “Gossen, Metrawat, Camile Bauer” Profitest 0100s-II, “UMTS Partners”, SPAA05 NEX Align. Tool),  terensko- teretnih vozila, kombi vozila, kompleta alata, uređaja za podizanje opreme na visinu, hidrauličnih dizalica,kompleta za rad na antenskom sistemu, kompleta opreme za rad na visini, prenosivih računara i sl.

Kvalifikovani smo i licencirani vezano za instalaciju i integraciju telekomunikacione opreme većine renomiranih proizvođača kao što su Huawei, Ericsson, Nec, Nera, Emerson, Zte 

  • aaa replica watches replica watches breitling replica breitling replica omega replica rolex daytona replica replicas rolex replicas relojes