USLUGE

 

PROJEKTOVANJE

Jedna od osnovnih delatnosti privrednog društva "MOBITELMONT" d.o.o. je pružanje usluga iz oblasti projektovanja, planiranja i izrade tehničkih rešenja za sledeće segmente složene telekomunikacione mreže:

1. Fiksna telefonija

. pristupne mreže - bakarne, optičke i bežične 
. tehnologije prenosa u pristupnoj mreži (xDSL, ethernet, GPON, itd.)
. fizički medijum za prenos (bakarni , optički, bežični)
. transportne mreže - optičke okosnice
. tehnologije prenosa u transportnoj mreži (PDH, SDH,GBE, itd.)
. fizički medijum za prenos (optički)

2. Mobilna telefonija

. okosnice (core) mreže
. bazne stanice

3. RR sistemi (za potrebe fiksne i mobline telefonije)

4. VSAT sistemi

. VSAT hub
. VSAT terminali

VSAT hub i VSAT terminali obezbeđuju osnovne servise:

. Prenos govora
. Prenos podataka (IP konektivnost, IP agregacija)
. Napredni servisi u prenosu podataka
. VPN - Virtuelne privatne mreže
. VoIP
kao i posebnu aplikaciju za mobilnu telefoniju
. SKY ABIS - povezivanje baznih stanica sa kontrolerima preko VSAT-a 

5. KD sistemi

Osnovne komponente KD mreža:
. Glavne stanice, prijemni antenski sistemi
. Mreža primarne raspodele, optička okosnica
. Mreža sekundarne raspodele, distribuciona koaksijalna mreža
. Mreža finalne raspodele

Osnovni servisi KD mreža:
. Tradicionalni audio i video servisi
. Napredni video servisi (video na zahtev, IP televizija, itd.)
. Internet servis
. VoIP (komutacija kola, komutacija paketa)

 

INSTALACIJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA

Montaža telekomunikacionih sistema :

 • Montaža antenskih sistema
 • Montaža sistema za zaštitu od udara groma
 • Montaža nosača i metalnih konstrukcija
 • Integrisanje i montaža baznih stanica
 • Montaža RR linkova
 • Izvlačenje opreme do mesta montaže (transportni i manipulativni radovi) Row land lokacije, otežan pristup vozilima i mehanizaciji i sl.
 • Liftovanje baznih stanica i ostale opreme na lokacijama tipa roof top

Montaža integrisanih komunikacionih sistema :

 • Montaža optičkih kablova
 • Kućne i poslovne mreže
 • Sistemi za kontrolu i nadzor objekta – BMS ( Building Managing Sistem)
 • Merno-regulaciona tehnika
 • Instalacija mreže jake struje ( 220v-380v)
 • Montaža sistema rasvete i signalizacije na objektima visoke gradnje ( dimnjaci, telekomunikacioni stubovi, silosi i dr. industrijski objekti )


Kao kompanija koja je poslovno orijentisana i fokusirana na zahteve svojih klijenata, u mogućnosti i obavezi smo da pružimo najveći stepen usluge koji se od nas zahteva. Zato smo spremni da u svakom trenutku, na bilo kom mestu pružimo usluge održavanja telekomunikacione opreme. O tome svedoči i naš koncept održavanja i raspoloživosti stručnih ekipa za intervenciju dostupnih 24 sata dnevno 7 dana u nedelji svih 365 dana u godini. 


 • aaa replica watches replica watches breitling replica breitling replica omega replica rolex daytona replica replicas rolex replicas relojes